Swallow-tailed Kite (Elanoides forficatus) - Robertlesterphotography

Swallow-tailed Kite...Moccasin Lake Park ©2014 RobertLesterPhotography.com

2014birdsclearwaterfljun142014moccasinlakeswallowtailedkite